Informacje

Podstawowe zadania Spółki:

Dział techniczny:

* Uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci oraz przyłączy
  wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Kontrola wykonywanych sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych.  
* Przyjmowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
* Wydawanie protokołów odbioru końcowego sieci oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
* Przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanlizacyjnej.
* Przyjmowanie zgłoszeń nieprawidłowości działania wodomierzy.

Dział Zbytu Wody:

* Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
* Prowadzenie rozliczeń z Odbiorcami wody i Dostawcami ścieków.


Dział Kanalizacji Sanitarnej:

* Konserwacja sieci kanalizacyjnej.
* Usuwanie zatorów sieci kanalizacji zewnętrznej.
* Remonty studzienek kanalizacji sanitarnej.
* Sprawdzanie stanu technicznego sieci kanalizacyjnej.

Dział Oczyszczalni:

* Utrzymanie w ciągłej pracy oczyszczalni.
* Wykonywanie konserwcji oraz bieżących napraw urządzeń oczyszczalni.

Dział Sieci Wodociągowej:

* Eksploatacja sieci wodociągowej na terenie miasta Szczytno.
* Zapewnienie ciągłości dostarczania wody na cele bytowe.
* Utrzymywanie i modernizacja hydrantów p.pożarowych.
* Wykonywanie bieżących remontów sieci wodociągowej.
* Wymiana wodomierzy.
* Usuwanie awarii sieci wodociągowych.

Wytworzył:
(2017-01-19)
Udostępnił:
Robert Nowacki
(2017-01-19 22:48:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Robert Nowacki
(2018-01-19 10:20:04)